Polimocznik to materiał powstały poprzez chemiczną reakcję dwóch komponentów żywicznych – izocyjanianu i aminy. Ich połączenie tworzy materiał, elastyczny i szybko utwardzalny w postaci powłoki polimocznikowej – idealnej do zastosowań w budownictwie w formie powłok zabezpieczających beton i stal przed działaniem wilgoci. Obecnie powłoki polimocznikowe spotyka się w tej branży coraz częściej, a ich zastosowanie obejmuje nie tylko posadzki , lecz także dachy.

Powłoki polimocznikowe – historia i istotne liczby

Warto zacząć od historii. Polimoczniki to materiał, opracowany po raz pierwszy przez specjalistów w USA jeszcze w latach 80-tych. Powłoki polimocznikowe pierwszej generacji stanowiły raczej nowinkę technologiczną. Po udoskonaleniu komponentów i poprawieniu właściwości powłok przez technologów polimoczniki zagościły na stałe w przemyśle i budownictwie. Z początku ten niezwykły materiał był wykorzystywany wyłącznie przez innowacyjne firmy budowlane idące z duchem czasu. Na początku sprzedaż kształtowała się na poziomie kilku ton rocznie. Kolejne lata przyniosły jednak zaskakujący bardzo szybki rozwój technologii a co z a tym idzie wzrost sprzedaży.

Z początkowo kilku ton sprzedawanych w skali roku (<10) w nieco ponad 30 lat liczba ta wzrosła do 300 000 ton (prognozowanych) w ostatnich latach. Obecnie powłoki polimocznikowe stanowią już nie tylko nowinkę technologiczną, a nowoczesny materiał hydroizolacyjny stosowany szeroko w przemyśle i budownictwie na całym świecie, w tym i w Polsce.

Polimoczniki – najważniejsze zastosowania w branży budowlanej

Obecnie polimoczniki, tj 2-składnikowe szybkoutwardzalne membrany izolacyjne, mają wiele różnych zastosowań, wynikających przede wszystkim z ich trwałej elastyczności oraz dużej szybkości aplikacji. Technologię Membran polimocznikowych wykorzystuje się jako skuteczne zabezpieczenie powierzchni szczególnie narażonych na działanie wilgoci oraz agresywnych substancji chemicznych

Z tego względu powłoki polimocznikowe sprawdzą się doskonale w okrętownictwie, w budowie jachtów oraz w zastosowaniach wojskowych. Dzięki dużej odporności chemicznej na agresywne chemikalia stosuje się je również w oczyszczalniach ścieków. Ich zastosowanie w budownictwie dotyczy obiektów nowych jak również obiektów remontowanych i w szczególności dotyczy:

 • ochrony przed korozją powierzchni betonowych, stalowych oraz drewnianych,
 • hydroizolacji płyt fundamentów,
 • izolacji posadzek, balkonów i tarasów oraz innych powierzchni zewnętrznych,
 • hydroizolację basenów,
 • izolacji dachowych.

Jak zatem widać po powyższych przykładach, polimoczniki są najczęściej spotykane wszędzie tam, gdzie występuje duże ryzyko zawilgocenia chronionych powierzchni. Zabezpieczenie konstrukcji powłokami polimocznikowym przedłuża ich żywotność o wiele lat - szacunkowy okres bez serwisowego użytkowania powłoki polimocznikowej to 25 lat

Polimocznikowe powłoki przemysłowe – zalety

Powłoki przemysłowe polimocznikowe mają wiele zalet, które zasadniczo wynikają z metody aplikacji tego materiału oraz ich właściwości fizycznych. Warto tutaj wymienić niektóre z nich:

 • wysoką przyczepność do różnych materiałów budowlanych,
 • szybkie wiązanie na każdej powierzchni, dzięki czemu ogranicza się czas niezbędny do wykonania prac remontowych,
 • łatwość nakładania technologią natryskową, co z kolei znacznie zmniejsza koszty pracy,
 • zachowanie pełnej sprężystości i elastyczności zarówno przy wysokich, jak i bardzo niskich temperaturach,
 • bardzo wysoką wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne i działanie sił statycznych oraz dynamicznych – nawet powyżej 20 MPa w przypadku rozciągania i powyżej 50 MPa w przypadku ściskania,
 • wysoką odporność chemiczną na roztwory soli oraz amin i kwasów, zarówno organicznych, jak i nieorganicznych,
 • pełną odporność na promieniowanie UV, które znacznie pogarsza właściwości standardowych produktów do hydroizolacji stosowanych w budownictwie.

To jednak nie wszystko. Dobrze zaaplikowane powłoki polimocznikowe mogą uszczelnić najbardziej nietypowe połączenia i przejścia różnych materiałów o dowolnym kształcie . Dzięki dużej elastyczności powłoki przykrywają rysy podłoża zarówno w sposób statyczny jaki dynamiczny

Powłoki dachowe – dlaczego stanowią tak dobry wybór?

Na chwilę obecną większość firm wykonawczych realizujących pokrycia dachowe, wykorzystuje materiały hydroizolacyjne EPDM lub PCV, lub materiały na bazie bitumicznej. To znane i utrwalone technologie pokryć dachów płaskich Rozwiązania te jednak nie są bez wad. Prosta aplikacja powłoki polimocznikowej oraz praktycznie stuprocentowa ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi sprawia, że materiał ten jest lepszą alternatywę dla standardowych pokryć dachowych.

Polimocznik po nałożeniu nie traci swojej twardości i sprężystości w trakcie eksploatacji.W szczególności jest odporny na szokowe zmiany temperatury podczas nagrzewania i wychładzania dachu. Polimocznik adaptuje się doskonale do zmian temperaturowych, które bezpośrednio wpływają na “współpracę” materiałów o różnych współczynnikach rozszerzalności termicznej, np. stali i drewna. Połączenia takie pokryte polimocznikiem zachowują 100%-ową szczelność nie.

Bardzo istotną sprawą jest brak łączeń dla polimocznikowe pokrycia dachowego inaczej niż w przypadku membran TPO, EPDM lub PVC. Brak łączeń oznacza brak potencjalnego miejsca awarii takiego pokrycia. Nowoczesne powłoki dachowe polimocznikowe nakłada się w formie płynnej i na wybraną powierzchnię pistoletem natryskowym. Dzięki doskonałej przyczepności polimoczników do różnych materiałów również syntetycznych polimerów czy materiałach bitumicznych można jest stosować do renowacji pokryć dachowych bez ich kosztownego usuwania np papy termozgrzewalne, membrany PVC

Pokrycia dachowe polimocznikowe są doskonałym wyborem do skomplikowanych dachów, w których występuje wiele przepustów, rur i elementów konstrukcyjnych, ograniczających zastosowanie materiałów zgrzewanych lub klejonych. Nie bez znaczenia jest także bardzo szybki proces nakładania i natychmiastowa odpornosć powłoki na deszcz. Podsumowując, nowoczesne powłoki polimocznikowe cechują się wysoką odpornością chemiczną, lecz także wytrzymałością na działanie na jej powierzchnię zalegającej wody. Dzięki temu nawet po jej położeniu na zewnętrznej powierzchni dachu nie trzeba obawiać się intensywnych opadów deszczu i tworzenia się głębokich zastoin. Izolacje polimocznikowe można stosować zarówno w nowo wybudowanych obiektach, jak i w obiektach remontowanych lub termomodernizowanych.

FAQ:

 • Czym są polimoczniki?

Polimoczniki, a właściwie powłoki polimocznikowe, to materiał 2-składnikowy nakładany w formie ciekłej, którym natryskowo zabezpiecza si na powierzchnie wymagające ochrony przed działaniem wilgoci i wody. 

 • Czy powłoki polimocznikowe są odporne na uszkodzenia?

Zdecydowanie tak! Pokrycia dachowe wykonane z powłoki polimocznikowej charakteryzują się wieloletnią odpornością na uszkodzenia mechaniczne, rozciąganie, rozdarcie i przebicie, a także odpornoscia chemiczna na działanie kwasów organicznych i nieorganicznych, roztworów soli i zasad.

 • Powłoki polimocznikowe – jakie mają zastosowania?

Polimoczniki to powłoki przemysłowe o wielu zastosowaniach. Sprawdzą się doskonale w budowie jachtów i statków, w hydroizolacji basenów, tarasów i balkonów, stref mokrych oraz w budownictwie do zabezpieczenia dachów przed działaniem wody.